070-201 65 38 ulrika@ulrikamelin.com

Organisation

– din partner i utmaningen

Organisation

– din partner i utmaningen

Att driva företag och verksamheter handlar om att leda och utveckla människor. Det kan vara fantastiskt och härligt, men även innebära att man ställs inför situationer som man känner sig osäker på hur man ska hantera.

När behöver man organisationsutveckling?

Kunder som kontaktar mig kan ha varit med om exempelvis att bolaget har bytt ägare, en omorganisation, en ny chef har tillträtt, bolaget har vuxit mycket på kort tid, två enheter har slagits ihop eller att omvärlden och marknaden har förändrats. Detta kan ha lett till att de idag upplever:

  • Oro och osäkerhet i personalgruppen
  • Grupperingar och ”vi och dom- känsla”
  • Kommunikationsproblem
  • Samarbetsproblem och konflikter
  • Sjukskrivningar
  • Missnöje hos medarbetare

Som organisationskonsult har jag alltid organisationen som grund. Otydlighet i mål, roller, ansvar och beslut är några av orsakerna till att gnissel uppstår i arbetsgrupper och företag. Jag hjälper er att förtydliga det som organisationen och arbetsgivaren råder och ansvarar över. Dessutom arbetar vi vidare med gruppen och även medarbetarna.

Läs gärna mer på Grupp och Individ för att se hur jag arbetar med teamutveckling och handledning av chefer och medarbetare. Jag är gärna din partner i utmaningen.

För att skapa väl fungerande och framgångsrika arbetsplatser krävs alltid att man utvecklar organisationen, såväl grupper och individer. 

”Clients do not come first. Employees come first. If you take care of your employees, they will take care of the clients. ”

  Richard Branson

Sagt om:

”Vi har anlitat Ulrika Melin som organisationskonsult under flera år. Uppdragen har bland annat bestått av workshops, utbildningar och utveckling för hela företaget, utveckling av ledningsgruppen och ledarutveckling av våra produktionsledare.

Som ägare och ledare av vårt företag har vi uppskattat Ulrika för hennes lyhördhet och vilja att förstå våra utmaningar. Våra medarbetare uppskattar Ulrika för hennes förmåga att lyssna och vara en person som intresserar sig för deras arbete och situation.

Ungefär en gång per år genomför även Ulrika en rundvandring i vår produktion där hon pratar med våra medarbetare och stämmer av hur arbetet fungerar och hur de ser att vårt företag kan utvecklas vidare. Detta upplever vi som mycket värdefullt då hon många gånger fångar upp saker som vi missar i det dagliga arbetet.”  

Peder Thiel, VD och delägare Bepe Elektronik AB

Följ mig gärna på sociala medier