070-201 65 38 ulrika@ulrikamelin.com

Arbetsmiljö

– din trygga partner

Arbetsmiljö

– din trygga partner

Att utveckla sitt arbetsmiljöarbete ska inte kännas som en tyngd på era axlar, utan det ska vara inspirerande och givande för hela företagets verksamhet och alla anställda. Jag levererar helhetslösningar inom arbetsmiljö, så att ni kan känna er trygga med att ni arbetar aktivt för att förebygga olyckor och ohälsa.

Arbetsmiljöutveckling består av fyra delar:

Inventering – Vi går igenom hur ni arbetar idag med er arbetsmiljö och hur ert Systematiska arbetsmiljöarbete ser ut. Ofta gör man mer än man tror och jag hjälper er att synliggöra det ni har på plats, exempelvis policyer och rutiner, och det ni saknar.

Utbildning – Om alla har goda kunskaper inom arbetsmiljö är halva arbetet gjort. Jag utbildar inom fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö och ger er en gemensam plattform att arbeta vidare ifrån.

Utveckling – Det är först när man har kunskap och basen på plats som man gemensamt kan arbeta vidare med att skapa ännu säkrare och tryggare arbetsplatser. Jag hjälper er att få in arbetsmiljöarbetet i vardagen och i era befintliga möten och processer.

Uppföljning – Det är viktigt att upprätthålla de processer man satt igång och uppföljning är därför A och O. Jag hjälper er att utveckla arbetsmiljöarbetet vidare för att uppnå och bibehålla ett gott resultat.

Mitt råd är att utbilda alla anställda, såväl ägare och chefer som arbetsledare och medarbetare. På så sätt kan ni alla arbeta tillsammans för att skapa trygga och säkra arbetsplatser och ni har roligt under arbetets gång!

 

Jag utbildar och föreläser inom:

  • Arbetsmiljölagen (AML)
  • Fysisk arbetsmiljö
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
  • Kränkande särbehandling
  • Arbetstid och Arbetsbelastning

Utbildningar kan levereras utifrån ert behov, exempelvis som en serie halvdagar eller heldagar.

Sagt om

”Vi har använt Ulrika Melin för utbildningar inom Organisatorisk och social arbetsmiljö. För oss på Sundolitt är detta viktiga och prioriterade områden och Ulrika både stöttar, utmanar och utbildar oss så att vi som organisation hela tiden blir bättre och bättre.”

Jan Johansson, VD Sundolitt

”Vi på Sundbergs Åkeri anlitade Ulrika för att lära oss mer om Arbetsmiljö, ett område som vi vill vara bra på och känna oss trygga i. Vi hade två riktigt bra dagar tillsammans, med stort kunskapsutbyte, intressanta och utmanande diskussioner. Vi hade även flera så kallade ögonöppnare, vilket har utvecklat oss både som grupp och företag men som också lett till förändringar i vår organisation som vi tror kommer ge oss ett mycket positivt arbetssätt framöver.”

  Maria Sundberg, HR-ansvarig

”Detta viktiga ämne behärskar Ulrika på ett oerhört professionellt sätt. Hennes entusiastiska framförande tar med deltagarna på en spännande och insiktsgivande resa inom detta komplexa område. Med ett gediget kunnande och med stor erfarenhet gör hon ämnet förståeligt och applicerbart i det praktiska arbetet för att skapa ett gott arbetsklimat på arbetsplatserna.”

Bengt Husberg, VD och ägare Con-Edu

Följ mig gärna på sociala medier