070-201 65 38 ulrika@ulrikamelin.com

Individ

– din partner i samtalet

Individ

– din partner i samtalet

Är du chef eller arbetsledare och vill utvecklas i din roll? Behöver du eller någon i din arbetsgrupp någon att samtala med kring svåra situationer som uppstått i personalgruppen, ledningsgruppen eller i den övriga organisationen?

Hur vi är som ledare och medarbetare påverkar hela arbetsgruppen och organisationen. Allt hänger ihop. Jag hjälper dig att reflektera kring din roll, den nuvarande situationen, olika förhållningssätt och hur du kan utvecklas både som människa och i din yrkesroll. Oavsett anledning kan jag vara din partner i samtalet.

Jag erbjuder rådgivning och coachning till ledare, chefer och medarbetare. Från och med hösten 2019 erbjuder jag även privatpersoner stöd och utveckling.

I samtalen kan jag hjälpa dig att:

  • reflektera kring ditt ledarskap och finna utvecklingsmöjligheter
  • sortera tankar och känslor
  • nyansera och bidra med fler perspektiv
  • analysera och kartlägga behov hos dig, gruppen och organisationen
  • bidra med kunskap kring ledarskap, medarbetarskap, arbetsmiljö, kommunikation och konflikthantering
  • ge konkreta råd och stöd i hur du kan agera.

Jag kan även fungera som samtalsledare i rehabprocesser, som ett stöd mellan arbetsgivare och arbetstagare, eller vara en neutral part i svåra samtal eller i medling. Jag kan också medverka i medarbetarsamtal och lönesamtal som en brygga mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Välkommen att boka en tid för coachning via telefon.

”Because questions are more important than answers.”

Sagt om:

”Jag har lång erfarenhet av att arbeta som chef och anser mig ha hög social kompetens, men när jag själv hamnade i en konflikt var jag helt oförmögen att se verkligheten i rätt perspektiv. Ulrika utgjorde ett stort stöd för mig. Jag kunde berätta om min situation och vi tog tillsammans fram en handlingsplan för hur jag skulle hantera konflikten. Vi hade tät kontakt över telefon och det var otroligt värdefullt att få konkreta råd. Att få hjälp av någon utifrån var helt avgörande för att jag skulle kunna se och agera klart i denna situation. Jag kan varmt rekommendera Ulrika.”

Ekonomichef, Internationellt bolag med huvudkontor i Västsverige

”Som chef, ledare och förändringskonsult är jag helt övertygad om att allt går smidigast om jag bestämmer mig för att konflikter alltid kommer att vara en stor del av mitt arbete. Därför tar jag ofta råd av Ulrika. Hennes djupa och nyanserade kompetens kring konfliktlösning gör mig modigare – därmed får både mitt team och våra kundprocesser all den tid som de förtjänar.”

Pernilla Alexandersson, vd och delägare Add Gender

”Jag var i behov av coachning då jag tycker att jag rent karriärmässigt stod still och stampade. Ulrika var mycket bra på att möta upp mina något svagt formulerade önskemål och styra upp det till riktigt bra och intressanta samtal. De goda samtalen ledde till förbättringar såväl i arbetslivet som i privatlivet.”

Utvecklingsledare inom offentlig sektor

”Det var skönt att få prata av sig med någon som inte är inblandad och inte jobbar på vår arbetsplats. Jag förstod också att det är bäst att inte ta upp saker när jag är upprörd och har tårar i ögonen, utan istället boka ett möte och fundera på vad vi bör tala om och skriva ned det.”

Medarbetare i medelstort företag i Västsverige

 

Följ mig gärna på sociala medier