070-201 65 38 ulrika@ulrikamelin.com

Grupp

– din partner i teamutveckling

Grupp

– din partner i teamutveckling

Visste du att meningsskiljaktigheter, konflikter och samarbetsproblem är en naturlig del i att utveckla grupper, relationer och riktigt bra samarbeten? Och att det inte är ett nederlag att uppleva att ens arbetsgrupp pratar om varandra istället för med varandra. Tvärtom är det ett gott tecken på att ni är redo och har potential att utveckla gruppen till att bli ett effektivt team.

Utifrån Susan Wheelans vetenskapliga forskning om Att skapa effektiva team och min långa erfarenhet av att arbeta med att utveckla grupper, erbjuder jag en process bestående av workshops och konstruktiva samtal. Vi skapar tillsammans en samsyn över ert Nuläge och ert Önskade läge och tar fram en handlingsplan för hur ni tar er dit.

Att skapa produktiva och väl fungerande ledningsgrupper, arbetsgrupper och skift kräver:

  • goda förutsättningar och tydlighet från organisation, ledning och ägare
  • ett situationsanpassat och klokt ledarskap samt
  • att gruppmedlemmarna själva tar ett stort ansvar för samarbeten, kommunikation och relationer i gruppen.

Jag ger er konkreta verktyg för att ta er från gnissel och osämja till flow och arbetsglädje.

Med kunskap och förståelse för hur grupper utvecklas kan vi gemensamt skapa effektiva team.

”Vill du gå snabbt, gå ensam. Vill du gå långt, gå tillsammans.”

Sagt om:

”Att prata arbetsmiljö med chefer på ett inspirerande och energigivande sätt? En omöjlig uppgift trodde vi, men så kom Ulrika. Jag upplevde att Ulrika verkligen lyssnade på vad jag önskade att våra chefer skulle få ut av dagen och sedan omsätta det till praktik.

Våra ca 20 chefer fick under en hel dag diskutera och reflektera kring ledarskap, gruppdynamik och grupputveckling för att själva komma fram till hur de kan påverka sin egen och sina medarbetares arbetsmiljö. Med en vetenskaplig grund och stor kunskap och erfarenhet tog Ulrika oss igenom dagen på ett proffsigt och avslappnat sätt. Jag kan varmt rekommendera henne som både föreläsare och samtalsledare.”

Agnes Back, HR-chef Macforum

”Ulrika kommer in med mycket entusiasm och engagemang och ger gruppen en energiboost. Hon är påläst och proffsig och svarar på dina frågor så att du aldrig någonsin känner dig dum och går därifrån klokare.

För oss gav hennes workshop en gemensam kunskapsgrund och större förståelse för hur grupper utvecklas och fungerar. Jag är övertygad om att det kommer att underlätta vår arbetsvardag och göra vårt samarbete ännu mer lustfyllt och smidigt. Investera i människorna – det är de som ÄR bolaget.”

Jenny Claesson, delägare och normingenjör på Add Gender

”I samband med vår sommarträff för all personal anlitade vi Ulrika Melin som föreläsare på ämnet Grupputveckling. Hon berättade om gruppens olika faser och vad vi alla kan bidra med för att utveckla de grupper vi arbetar i. Vi upplevde föreläsningen med Ulrika mycket inspirerande och vi lärde oss mycket. Tack Ulrika för att du delade med dig av din glädje och kunskap.”

  Jennie Merstrand, HR-chef Rydlers Bygg AB

Följ mig gärna på sociala medier