Utbildning i Organisatorisk och social arbetsmiljö

Den nya lagen om Organisatorisk och Social arbetsmiljö trädde i kraft den 31 mars 2016. Jag erbjuder utbildning inom lagen och dess tre huvudområden; arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Jag vill ge er inspiration och visa på möjligheterna och vinsterna som finns med att skapa arbetsplatser där medarbetare mår bra och arbetar väl tillsammans.
 
MÅLGRUPP
Ledningsgrupper, chefer, arbetsledare och skyddsombud. Utbildningen kan med fördel även ges till medarbetare och hela organisationen. Då hela företaget, både chefer och medarbetare, utgör och bidrar till arbetsmiljön har jag erfarenhet av att man uppnår stora vinster med att utbilda alla delar av företaget. 
 
UTBILDNINGSMÅL
Målet efter avslutad utbildning är att ni:

 

  • Ska känna er trygga med vad ni som arbetsgivare är skyldiga att kunna och göra för att skapa en god organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Fått kunskap och verktyg för att förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling. (Möta kunskapskraven i  §6.)
  • Känna er inspirerade och engagerade att arbeta vidare med dessa frågor

 
INNEHÅLL

  • Fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö – Hur påverkar och samverkar de med varandra?
  • Arbetsbelastning – Hur skapar man balans mellan krav och resurser? § 9-11
  • Arbetstid – Hur påverkar det gränslösa arbetet vår vardag och hur kan vi motverka att det leder till ohälsa? § 12
  • Kränkande särbehandling – Vad är kränkande särbehandling och hur kan vi förebygga det? Vi tittar även på förslag till Policy och Rutiner för kränkande särbehandling, § 13-14
  • Mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, § 7-8
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete kopplat till föreskriften, § 5. Verktyg för att mäta, undersöka och riskhantera den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

 
Utbildningen varvar teori med praktik och jag lägger stor vikt vid att ni får reflektera, samtala om och utveckla just er verksamhets arbetsmiljö.
 
 
Välkommen att kontakta mig för mer information och offert! 
 
 

 

"Detta viktiga ämne behärskar Ulrika på ett oerhört professionellt sätt. Hennes entusiastiska framförande tar med deltagarna på en spännande och insiktsgivande resa inom detta komplexa område. Med ett gediget kunnande och med stor erfarenhet gör hon ämnet förståeligt och applicerbart i det praktiska arbetet för att skapa ett gott arbetsklimat på arbetsplatserna."

- Bengt Husberg,
VD, Con-Edu

"Vi har använt Ulrika Melin för bl.a. utbildningar inom Organisatorisk och social arbetsmiljö. För oss på Sundolitt är detta viktiga och prioriterade områden och Ulrika både stöttar, utmanar och utbildar oss så vi som organisation hela tiden blir bättre och bättre”
 

-Jan Johansson,
VD, Sundolitt