Uppdragsgivare

Jag värdesätter mina uppragsgivare och de relationer vi har högt, och har därför valt att inte skriva ut namnen på de kunder som inte har godkänt det själva. 

Nedan finner du ett urval av mina uppdragsgivare. 

Min vision
Jag drömmer om arbetsplatser där människor mår bra och uppnår fantastiska resultat. Jag vill möta medarbetare och chefer som har goda relationer, där öppen kommunikation och dialog är ledord. Jag vill se arbetsplatser som ger sina medarbetare och chefer det dom behöver för att kunna bemöta varandra med respekt och där man värdesätter och strävar efter att stärka samarbetet, så att alla känner tillit och delaktighet.