Uppdragsgivare

Jag värdesätter mina uppragsgivare och de relationer vi har högt, och har därför valt att inte skriva ut namnen på de kunder som inte har godkänt det själva. 

Nedan finner du ett urval av mina uppdragsgivare. 

Sagt om föreläsningar:

”Stort tack Ulrika för en riktigt inspirerande föreläsning! Jag uppskattade extra mycket att du delade med dig av din djupa förståelse för människor, humorn och bra verktyg vid konfliktsituationer!" 

 

”Ulrika avdramatiserar begreppet konflikt och får oss att inse dess positiva sidor med hjälp av konkreta exempel. Hon involverar publiken på ett naturligt sätt och låter oss vara med och forma föreläsningen så att alla kan gå hem nöjda och lite klokare.”