Tjänster

FÖRELÄSNINGAR 
– Inspiration som ger resultat

Jag föreläser för större och mindre grupper. Ni kan vara alltifrån 10 personer till 300 personer. Nedan ser ni förslag på föreläsningar som mina kunder ofta efterfrågar. Jag anpassar självklart alla föreläsningar efter era behov och önskemål. 

”Från grupp till team”
- Hur fungerar grupper och vad kan vi göra för att bli ännu bättre på att samarbeta.

”Effektiv kommunikation”
- Vilka olika funktioner fyller kommunikationen i våra organisationer? Och hur kan vi utveckla vår kommunikation för att minska missförstånd, nå ut med information, skapa bättre förutsättningar för dialog och bygga tillitsfulla relationer.

”Omvandla kraften i konflikter”
- Det finns en enorm kraft och utvecklingspotential i konflikter. Här får ni kunskapen och verktygen som krävs för att omvandla konflikten till något konstruktivt för såväl individerna, gruppen som organisationen.

”Strategisk konflikthantering”
- Organisationer och arbetsgivare har mycket att vinna på att bli bra på att förstå, förebygga och hantera konflikter. Här får ni verktygen som behövs för att uppnå detta.

 

HANDLEDNING 
–  Samtal som ger trygghet och stöd

Vi ställs alla inför situationer och uppdrag som vi känner rädsla och osäkerhet för. Då kan det vara skönt att få bolla situationen med någon som lyssnar och vill förstå. Handledning passar utmärkt för dig som är chef och är osäker på hur du ska hantera ett problem som uppstått i din organisation. Det kan även vara bra för medarbetare att få tala med någon utomstående och lyfta tankar och funderingar med. Jag ger även grupphandledningar där jag fungerar som en samtalsledare i ett ämne som gruppen vill prata om och behöver en neutral part med i rummet och samtalet. 

Handledning är en bra uppföljning och fördjupning om du och din grupp gått en utbildning hos mig eller om ni anlitat mig för en workshop eller utvecklingsdag. Hör gärna av er så berättar jag mer om när handledning kan vara ett bra verktyg.

UTBILDNING 
–  Ny kunskap som leder till insikt och utveckling

Chefer – jag håller utbildningar inom Konflikthantering och Strategisk konflikthantering till chefer. På utbildningarna finns det plats för 8-12 chefer. Är ni en större organisation sätter jag gärna samman en utbildning endast för er, men jag har även öppna utbildningar där chefer från olika företag och organisationer deltar. Hör gärna av er för mer information om upplägg och pris för dessa utbildningar.

Arbetsgrupp – Det finns ett stort värde för en arbetsgrupp att ha fått delta på samma utbildning och på så sätt få tillgång till ett gemensamt språk och förhållningssätt inom ämnet konflikthantering. Jag sätter samman utbildningar helt utifrån era behov och önskemål, så tveka inte på att höra av er.


 

UTVECKLINGSDAG / WORKSHOP 
–  Reflektion och dialog som leder
till förståelse och tillväxt

Jag får ofta förfrågningar om att hålla i utvecklingsdagar för olika organisationer. Det kan handla om att förbättra kommunikationen på arbetsplatsen eller om att utveckla verksameten. Att samla hela organisationen för att stanna upp och reflektera över vad de gör bra idag och hur de vill förbättras framöver är alltid givande. Dessa dagar innehåller ofta en teoridel där jag föreläser med efterföljande samtal och reflektion i mindre och större grupper. Planerar ni en arbetsplatsträff, en personaldag eller konferens så tar jag gärna fram ett förslag på upplägg som är anpassat helt efter era önskemål.


 

UTVECKLING 
–  En process som leder till lönsamhet

Att utvecklas och skapa framgångsrika samarbeten och organisationer är en process som kräver tid. Min erfarenhet är också att en kombination av individutveckling, grupputveckling och organisationsutveckling ger det bästa resultatet. Därför rekommenderar jag alla mina kunder att satsa på en serie med träffar med tillhörande uppföljning. Allt styrs efter vilka förutsättningar och ambitioner ni har och därför träffas vi alltid initialt och tar fram ett upplägg tillsamans. Allt utifrån er vilja och verksamhet.  

Läs mer på sidan Kunder för att se ett urval från mina tidigare uppdrag.