Om mig

Jag har alltid vetat att jag vill arbeta med människor. Min längtan om att lära mig mer om hur vi människor fungerar ledde mig till Karlstads universitet och Personalvetarprogrammet. Jag valde att fördjupa mig inom personalekonomi, organisationsteori, kompetensutveckling, arbetsrätt och företagsekonomi.

I arbetslivet fascinerades jag av att se de teorier vi läst om utspela sig i praktiken och att få möjlighet att tillämpa min kunskap och mitt engagemang. Jag har arbetat inom både offentlig och privat sektor, inom större och mindre organisationer och som såväl medarbetare som chef.

Det var just som chef som jag fick upp ögonen för konflikter och konflikthantering. Nyfiken som jag är valde jag att under ett år läsa Konfliktlösning vid Göteborgs universitet. Det var kärlek vid första ögonkastet och det var som om jag hade ”hittat hem”. Jag var helt övertygad om att det var konflikter och framför allt samarbete, som jag skulle arbeta med. Som om av en händelse fick jag uppdrag inom området och år 2010 startade jag mitt företag.

Livet och alla dess förunderliga vägar gjorde att jag hamnade här på landet utanför Alingsås, varifrån jag driver mitt företag som är inriktat på människor och organisationers utveckling. Jag har hela Sverige som arbetsfält och reser gärna och ofta. 

Min mission är att få bidra med den kunskap, de verktyg och det stöd som jag vet kan hjälpa organisationer. Min energi och mitt engagemang får ni på köpet!
 

"Jag vill vara med och skapa framtidens arbetsplatser. Vill du?"

Min mission

Min mission är att jag vill bidra med kunskap, verktyg och stöd så att vi på våra arbetsplatser kan bli bättre på att kommunicera och bli riktigt bra på att samarbeta.   

Min vision

Jag drömmer om arbetsplatser där människor mår bra och uppnår fantastiska resultat. Jag vill möta medarbetare och chefer som har goda relationer, där öppen kommunikation och dialog är ledord. Arbetsplatser som ger sina medarbetare och chefer det dom behöver för att kunna bemöta varandra med respekt. Där man värdesätter och strävar efter att stärka samarbetet, så att alla känner tillit och delaktighet.