Kunder

Nedan finner du ett urval av mina uppdragsgivare.

Linjemontage - utvecklingsdag

Uppdrag: Linjemontage är ett snabbt växande företag som är specialister på kraftförsörjningsanläggningar. Företaget har verksamhet och kontor över hela Sverige och genomför uppdrag såväl i Sverige som Norge. Under företagets årliga konferens fick jag förtroendet att utveckla dem inom grupputveckling och kommunikation.

Resultat: Linjemontage var mycket nöjda med uppdraget och upplevde direkta förbättringar i deras interna kommunikation. De kommer även ta tillvara på de förbättringsförslag som kom fram och företaget kommer fortsätta satsa på att utveckla samarbetet inom företaget.   

Sagt om Ulrika Melin: ”Ulrika är en mycket driven och kunnig person som har lätt att få med alla personer i dialog och diskussioner. Hon skapar mycket energi i guppen vilket gör att alla personer är med och bidrar till förbättringar inom de olika professioner som vi har.”

 

Rotary - Ledarskapsprogram

Uppdrag: 2014 tog jag tillsammans med två andra konsulter tillika Rotarymedlemmar fram en Ledarskapsutbildning riktad till unga chefer. Utbildningen berör olika ämnen inom ledarskapet, såsom kommunikation, ledarstil, grupputveckling, konflikthantering. Jag ansvarar för områdena grupputveckling och konflikthantering.

Resultat: Då kursen var fulltecknad och fick goda vitsord både 2014 och 2015 kommer samma utbildning att ges under våren 2016.

Sagt om Ulrika Melin: ”Du har sådan härlig energi och är så positiv och engagerad.” ”Superintressant tema, grym föreläsare, intressanta diskussioner och bra material för egen bearbetning.”


 

Kumla kommun – Parkförvaltning

Uppdrag: Parkförvaltningen i Kumla kommun är en arbetsgrupp som består av både ordinarie medarbetare, som är anställda året runt, och även säsongsanställda. Detta ställer stora krav på god kommunikation och att arbetslagen snabbt lyckas skapa ett framgångsrikt samarbete. Ledningen för parkförvaltningen ville ge både ledning och medarbetare goda förutsättningar inför säsongen 2014 och satsade därför på att under en halvdag fördjupa sig inom grupputveckling.

Resultat: Både medarbetare och arbetsledare upplevde dagen som mycket positiv och den gav dem energi och verktyg för att genomföra en bra säsong 2014. Då man var mycket nöjda med dagen valde man att anlita mig även inför säsongen 2015. Under två halvdagar fortsätte arbetet med att stärka samarbetet i arbetslagen och vi samtalade även om kommunikation, feedback och konflikthantering.

Sagt om Ulrika Melin: ”Ulrika är kunnig, inspirerande och engagerande. Upplägget var väl avvägt där teori varvades med gruppövningar. Deltagarna, de fast anställda och de säsongsanställda involverades och samarbetade om att ta fram förhållningssätt som blev vägledande för hela gruppen. Detta hade mycket positiv inverkan på hela säsongens resultat som kom att kännetecknas av öppenhet, samarbete, effektivitet och yrkesstolthet inom arbetslagen, mellan arbetslagen och i arbetsgruppen som helhet. Detta blir en modell som vi ska upprepa inför kommande säsongsstarter.”

 Fria Bröd
– Organisations- och grupputveckling

Uppdrag: Fria Bröd är ett familjeägt bolag som utvecklar och tillverkar gluten- och mjölkfria bageriprodukter. Företaget expanderar fort och vill samtidigt som organisationen växer säkerställa att deras höga kvalitet på produkterna bibehålls. Utvecklingsarbetet hos Fria Bröd har innehållit tre träffar med hela företaget där vi arbetat med ämnena grupputveckling och kommunikation.  

Resultat: Träffarna har varit givande och fokuserat på att göra alla medarbetare delaktiga i företagets utveckling. Träffarna har varit goda dialogtillfällen och även bidragit med förbättringsförslag som medfört framsteg. Då företaget ständigt växer kommer man arbeta vidare med utveckling av företaget och dess medarbetare. 

Sagt om Ulrika Melin: Ulrika har förmågan att nå fram genom enkla och tydliga exempel, hon engagerar hela gruppen, får i gång diskussioner och samverkan som leder till god stämning och faktiska resultat.   /Jeanine Holmgren VD Fria Bröd

Kungälvs kommun
– Kompetensutveckling chefer och medarbetare

Uppdrag: Kungälv är en kraftigt växande kommun som vill satsa och ligga i framkant. I den senaste medarbetarundersökningen framkom att medarbetarna efterfrågade mer kompetens och mod när det gällde konflikthantering. HR – avdelningen kontaktade mig och jag tog fram en föreläsning riktad till deras chefer. I januari 2015 genomfördes föreläsningen för ett femtiotal av kommunens chefer. 

Resultat: Föreläsningen var mycket uppskattad och följdes därför upp med en till föreläsning i september 2015 till fler chefer och även en öppen föreläsning till kommunens medarbetare. Kommunen tittar nu på hur man kan fortsätta att sprida mer kunskap och verktyg gällande konflikthantering till kommunens verksamheter.

Sagt om Ulrika Melin: ”Konflikthantering är ett laddat ämne och Ulrika tog ner begreppet till en begriplig nivå. Hon var bra på att prata om konflikt på ett positivt sätt, att inte bli rädd för att faktiskt ta tag i problem.” 

Add Gender
- Chefshandledning

Uppdrag: Add Gender AB är ett kreativt analys- och rådgivningsföretag där jämställdheten som organisationsförbättrare står i fokus. De arbetar i hela norden med att hjälpa företag att arbeta strategiskt med jämställdhet och deras VD Pernilla Alexandersson har anlitat mig för handledning flertalet gånger. 

Sagt om Ulrika Melin: "Som chef, ledare och förändringskonsult är jag helt övertygad om att allt går smidigast om jag bestämmer mig för att konflikter alltid kommer att vara en stor del av mitt arbete. Därför tar jag ofta råd av Ulrika. Hennes djupa och nyanserade kompetens kring konfliktlösning gör mig modigare - därmed får både mitt team och våra kundprocesser all den tid som de förtjänar."
Pernilla Alexandersson, vd och entreprenör på Add Gender AB

Referenser

”Stort tack Ulrika för en riktigt inspirerande föreläsning! Jag uppskattade extra mycket att du delade med dig av din djupa förståelse för människor, humorn och bra verktyg vid konfliktsituationer!" 

 

”Personlig och engagerad föreläsning. Du bjöd på många ”aha”-upplevelser.”

 

”Ulrika var konkret, lättförståelig och pedagogisk. Hon hade lätt för att föra dialog med gruppen för att hon kändes så tillgänglig.”

 

”Tydligt, roligt och bra exempel.”
 

”Mycket intressant och inspirerande ämne. Väldigt bra och karismatisk talare!”

 

”Tydligt och intressant. Gav en del självreflektioner, bra!”

 

”Ulrika avdramatiserar begreppet konflikt och får oss att inse dess positiva sidor med hjälp av konkreta exempel. Hon involverar publiken på ett naturligt sätt och låter oss vara med och forma föreläsningen så att alla kan gå hem nöjda och lite klokare.”

 

”Pedagogiskt och lätt att förstå. Tack även för materialet som är bra att ta med som stöd till ”verkligheten”.