Konsulttjänster

Som organisationskonsult arbetar jag i nära samarbete med kunden och vi finner tillsammans vad behovet av er utveckling är och hur processen ska se ut. Alla uppdrag är unika – på samma sätt som varje organisation, grupp och individ är unik.
 
Nedan finner ni en del av det jag kan hjälpa er med. Ofta arbetar vi tillsammans under längre tid och ofta innebär vårt samarbete att vi genomför flera olika delar av de ni kan se nedan.

Tveka aldrig på att höra av er om ni vill veta mer!Organisationsutveckling
 • Organisationsanalys
 • Utveckling av organisation, kommunikation, strukturer, roller, arbetssätt, processer etc.

Ledarutveckling
 • Utveckling av ledningsgrupper
 • Handledning och coaching av chefer och arbetsledare

Grupputveckling
 • Workshops utifrån Susan Wheelans forskning om "Att skapa effektiva team"

Individutveckling
 • Handledning och coaching av medarbetare

Arbetsmiljöutveckling
 • Inventering och utveckling av ert arbetsmiljöarbete - Jag är specialiserad inom Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete - Inventering av nuläge och förslag på förbättringar
 • Analys, utveckling och implementering av dokument; såsom policys och rutiner
 • Utbildning inom Organisatorisk och social arbetsmiljö

Konflikthantering
 • Konfliktanalys
 • Konfliktlösning bestående av en rad olika delar såsom utveckling av organisation, grupp och individ (ledare och medarbetare)

HR-stöd
 • Stöd vi rehabsamtal, medarbetarsamtal och lönesamtal
 • Samtalsleder vid svåra samtal

Välkommen att kontakta mig för mer information och offert! 
 
"Vi har anlitat Ulrika Melin som organisationskonsult under flera år. Uppdragen har bland annat bestått av workshops och utveckling för hela företaget, utveckling av ledningsgruppen och ledarutveckling av våra produktionsledare.

Som ägare och ledare av vårt företag har vi uppskattat Ulrika för hennes lyhördhet och vilja att förstå våra utmaningar. Våra medarbetare uppskattar Ulrika för hennes förmåga att lyssna och vara en person som intresserar sig för deras arbete och situation.

Ungefär en gång per år genomför Ulrika en rundvandring i vår produktion där hon pratar med våra medarbetare och stämmer av hur arbetet fungerar och hur de ser att vårt företag kan utvecklas vidare. Detta upplever vi som mycket värdefullt då hon många gånger fångar upp saker som vi missar i det dagliga arbetet.”

 

- Peder Thiel
VD, Bepe Elektonik AB