Föreläsningar och workshops

Planerar ni en konferens, arbetsplatsträff eller en personaldag? Eller behöver ni hjälp med utveckling för en avdelning eller för er ledningsgrupp?

Jag anlitas ofta som en del av dessa dagar eller som samtals- och processledare för hela dagen. Nedan ser du förslag på områden jag håller föreläsningar och workshop inom.

Ofta anlitar kunder mig för en serie med workshops i kombination med andra delar inom organisationsutveckling. Läs mer på Konsult för att vilka tjänster jag erbjuder som organisationskonsult.

 
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö - Vad innebär det? Vad säger lagen? Vad har arbetsgivare för skyldigheter? Hur kan jag som chef och medarbetare bidra till en god arbetsmiljö? 
  • Grupputveckling - Vad är det som gör att en del grupper fungerar bättre än andra? Olika roller, faser, var är vi nu? Hur kan vi bli ännu bättre som grupp? 
  • Arbetstid och arbetsbelastning - Hur ser våra arbetsförhållanden ut idag? Är vår arbetstid rimlig i förhållande till våra arbetsuppgifter? Vad säger lagen? 
  • Kränkande särbehandling - Vad menas med kränkande särbehandling? Och hur hänger det ihop med jargong? Hur kan vi skapa ett bra arbetsklimat och förebygga kränkande särbehandling? 


Välkommen att kontakta mig för mer information och offert! 
 

"I samband med vår sommarträff för all personal anlitade vi Ulrika Melin som föreläsare på ämnet Grupputveckling. Hon berättade om gruppens olika faser och vad vi alla kan bidra med för att utveckla de grupper vi arbetar i. Vi upplevde föreläsningen med Ulrika mycket inspirerande och vi lärde oss mycket. Tack Ulrika för att du delade med dig av din glädje och kunskap.”
 

- Jennie Merstrand
HR-chef, Rydlers Bygg AB

Att prata arbetsmiljö med chefer på ett inspirerande och energigivande sätt? En omöjlig uppgift trodde vi, men så kom Ulrika. Jag upplevde att Ulrika verkligen lyssnade på vad jag önskade att våra chefer skulle få ut av dagen och omsatta det sedan till praktik.

Våra ca 20 chefer fick under en hel dag diskutera och reflektera kring ledarskap, gruppdynamik och grupputveckling för att själva komma fram till hur de kan påverka sin egen och sina medarbetares arbetsmiljö. Med en vetenskaplig grund och stor kunskap och erfarenhet tog Ulrika oss igenom dagen på ett proffsigt och avslappnat sätt. Jag kan varmt rekommendera henne som både föreläsare och samtalsledare."

 

- Agnes Back
HR-chef, Macforum

Min vision
Jag drömmer om arbetsplatser där människor mår bra och uppnår fantastiska resultat. Jag vill möta medarbetare och chefer som har goda relationer, där öppen kommunikation och dialog är ledord. Jag vill se arbetsplatser som ger sina medarbetare och chefer det dom behöver för att kunna bemöta varandra med respekt och där man värdesätter och strävar efter att stärka samarbetet, så att alla känner tillit och delaktighet.